Projekt DalaValideringscentrum

projekttid 20140201 - 20160131
Projektet Dala Valideringscentrum har under två år arbetat med att skapa förutsättningar för ett mer långsiktigt arbete med validering i Dalarna. Projektet har arbetat med att analysera hur kommunala verksamheter och projekt har arbetat med validering, och baserat sitt förslag till ny organisering och rollfördelning på olika goda exempel i Sverige. En viktig del i projektets arbete har varit att föra en dialog med relevanta aktörer i Dalarna, och att skapa en förberedelse till förändring när det gäller valideringsarbetet på kommunal och regional nivå.
Projektets förslag är att:
- det etableras en Regional Stödstruktur.  Motor, Mäklare,Matchning, en arena för samverkan och utveckling.
- det etableras ett antal kommunala kunskapsnoder inom olika yrkesområden eller branscher under 2016. DalaWux arbetar nu med uppbyggnad av dessa noder.

På uppdrag av den politiska ledningen inom Region Dalarna (Direktionen) håller en tjänstemannaskrivelse på att tas fram. Skrivelsen ligger tillgrund för beslut om en Regional Stödstruktur skall etableras eller ej. Projektledningen för DVC har gett input till denna skrivelse, baserat på projektets resultat och förslag.
I juni har Direktionen möte och vi i projektet hoppas naturligtvis att direktionen fattar ett beslut i positiv riktning och att man ser den stora nyttan som validering ger både för individ och samhälle.